Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Katedra urbanizmu a územného plánovania, Fakulty stavebnej ČVUT v Prahe organizuje 11. ročník odbornej konference: ČLOVEK, STAVBA, ÚZEMNÉ PLÁNOVÁNIE.


Konferencia je určená najmä vedecko-výskumným pracovníkom, študentom doktorandského štúdia, pracovníkom verejnej správy a odborníkom z praxe. Vybrané príspevky prejdú recenzným riadením, aby zborník z konference spĺňal kritériá zaradienia do databázy SCOPUS. 

Datum konference: 1.11.2017
Místo konání: Fakulta stavební ČVUT v Praze
Detailní informace na webu: www.csup.uzemi.eu
Kontaktní email: uzemi.eu@gmail.com