Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si vás pozvať na medzinárodnú a interdisciplinárnu dvojkonferenciu na témy Identita a Interiér na Slovensku, ktorá sa uskutoční 4. - 5.októbra 2018, Fakulta architektúry STU v Bratislave , Námestie Slobody 19,
4. poschodie, respírium Ústavu interiéru.

Organizátori: Ústav interiéru a výstavníctva a BCDlab.

Vložné pre účastníkov 20 euro/ 1 deň, 35 Euro/ oba dni,
študenti majú vstup voľný bez nároku na občerstvenie.Organizačné zabezpečenie: Veronika Kotradyová (Identita SK) kotradyova@fa.stuba.sk
Dušan Kočlík (Interiér na Slovensku) dusan.koclik@stuba.sk
Podujatie sa uskutoční pod záštitou projektov:
APVV 16-0567 Identita.sk - spoločná platforma dizajnu, architektúry a sociálnych vied
KEGA č. 022STU-4/2017 Interiér na Slovensku