Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V duchu niekoľkoročnej tradície učiteľských konferencií na Fakulte architektúry, otvárame našu diskusnú platformu KONFUC 2017 pre celú akademickú obec. Téma konferencie bude:


AKTUÁLNE VÝZVY V SLOVENSKOM VYSOKOM ŠKOLSTVE
 

Ciele: pokus o redefinovanie postavenia a poslania vysokej školy
          - kvalita pedagogického procesu: výučba - výskum - publikovanie - potreba zachovania rovnováhy,
          - akreditácia, internacionalizácia, motivácia: študent – pedagóg – výskumný pracovník.

Termín: 28. marca  2017 (utorok)
Miesto: miestnosť č.117, FA STU v Bratislave
Cieľová skupina: celá akademická obec 

Prípravný výbor: Robert Špaček, Ján Legény, Ján Ilkovič, Peter Paliatka, Julián Keppl, Bohumil Kováč,
                              Peter Vodrážka, Irena Dorotjaková, Paulína EbringerováProgram:

 • 8:45 - 8:50
  Otvorenie konferencie
  doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 
   
 • 8:50 - 9:00
  Príhovor a udeľovanie ocenení
  prof. Ing. Marián Peciar, PhD.
   
 • 9:00 - 9:20
  Význam spätnej väzby. 
  Manažment ľudských zdrojov v akademickom prostredí z pohľadu jednotlivca.
  Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
   
 • 9:20 - 9:40
  Výučba a výskum – protiklad či synergia?
  doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
 • 9:40 - 10:00
  Od vízie k realite? Od nutnosti k prirodzenosti?
  Prepájanie pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti na FA STU v Bratislave.
  doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
 • 10:00 - 10:30  
  Prestávka

 • 10:30 - 10:50   
  Praktické skúsenosti s uplatnením nástroja CESBA v študentských 
  projektoch a vo vzdelávaní na FA STU.
  Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
   
 • 10:50 - 11:10
  „Medzi obrazom a zážitkom“
  Ing. arch. Pavel Paňák
 • 11:10 - 11:30
  Poznámky ku stratigrafickej analýze kompetentnosti vo vzdelávaní.
  prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
   
 • 11:30 - 11:50
  Diskusia
   
 • 11:50 - 12:00
  Ukončenie konferencie