Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Konferencia Eurostav-u a SKGBC Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2016 bude 21.4.2016 v Bratislave - viac informácií tu...

Program: 

Hlavná téma: Smart princípy: teória verzus realita
Bratislava, 21. apríl 2016 

9.00 – 9.10 hod.: Otvorenie konferencie: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike 

1. blok: Stratégie a vízie 

(Smart princípy v uplatňovaní rozvoja miest, inteligentné a udržateľné mestá - moderátor Róbert Špaček)

9.15 – 9.45 hod.: Audrey Nugent, Veľká Británia: Prehľad hlavných trendov v legislatíve zelených budov v Európskej únii

9.45 – 10.15 hod.: Markus Pernthaler, Rakúsko: Predstavenie Smart City projekt Graz

10.15– 10.50 hod.: Ivan Kubík, Slovenská republika: Uplatňovanie  udržateľných a smart princípov pri prestavbe a dostavbe mestskej štvrte Stein v Bratislave

10.50– 11.00 hod.: Otázky a diskusia

11.00. – 11.15 hod.: Coffee

2. Blok: Inováciepre smart riešenia a udržateľnú výstavbu

(moderátor Dušan Petráš)

11.15 – 11.40 hod.: Steve Cooper, USA: Príklady udržateľných riešení v projektoch firmy BALCO

11.40 – 12.05 hod.: Petr Vacek, Česká republika: Analýza environmentálnych  dopadov vegetačných striech z pohľadu kompletného životného cyklu ich komponentov

12.05 – 12.30 hod.: Igor Maco, Slovensko: Udržateľné technológie vykurovania a chladenia v budovách na aktuálnych príkladoch z praxe

12.30 – 12.55 hod.: Klára Bukolská, Česká republika: Healthy barometer, závery reprezentatívneho prieskumu na tému Zdravé obytné budovy

12.55 – 13.15 hod.: Otázky a diskusia  

13.15 – 14.15 hod.: Obed 

3. blok: Architektonický

(Zdravé budovy a princípy ich navrhovania - moderátor Róbert Špaček)

14.15 – 14.40 hod.: Peter Moravčík, Slovensko: Štyri princípy navrhovania udržateľných projektov

14.40 – 15.30 hod.: Simon Allford, James Santer, Veľká Británia: Princípy udržateľnosti a tvorby zdravého prostredia v projektoch AHMM

15.30 – 15.40: Otázky, diskusia 

15.40 – 15.55 hod.: Coffee

15.55 – 16.45 hod.: Ron Bakker, Veľká Británia: Smart princípy uplatnené v návrhoch budovy The Edge (Amsterdam, Holandsko) v ateliéri PLP/Architecture

16.45 – 17.30 hod.: Juri Troy, Rakúsko: Smart princípy tvorby zdravého obytného prostredia demonštrované na vlastných projektoch - Holistický prístup v architektúre drevodomov

17.30 – 17.45 hod.: Otázky, diskusia 

18.00 – Spoločenský večer