Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Konferencia VEDA VO VÝSTAVBE

Týmto Vás srdečne pozývame na Česko-Slovenskú konferenciu doktorandov, ktorá sa uskutoční na pôde fakulty dňa 13.9.2012 (štvrtok). Hlavný program konferencie bude prebiehať celý deň v miestnosti č.117, po jeho ukončení bude nasledovať večerná "after-party" s hudbou a občerstvením vo foyeri fakulty a na terase do Námestia slobody. Podrobný program nasleduje na konci správy, v pdf ho môžete stiahnuť tu.

Sprievodným programom konferencie je exkurzia po bratislavských "Ikonách modernizmu" (Slovenský rozhlas, Reštaurácia U.F.O. na Moste SNP a Slovenská národná galéria). Exkurzia sa uskutoční v piatok 14.9.2012, stretávame sa 9.30 vo foyeri fakulty.

Teší sa na Vás prípravný výbor konferencie!

Veda vo výstavbe 2012


== PROGRAM KONFERENCIE [TXT] ==


= ŠTVRTOK 13. 9. 2012 =

8:00 9:00 Registrácia účastníkov

9:00 9:10 Zahájenie konferencie

1. BLOK PRÍSPEVKOV / tematický okruh: Teória architektúry a metodológia výskumu

9:10 9:30 Aký typ vedeckého problému je mesto? Kristína Staněková (FA STU)

9:30 9:50 Podrobenie mesta. Poznámky k interpretácii architektúry a urbanizmu totalitných

a autoritatívnych režimov Marián Potočár (FA STU)

9:50 10:10 Průběžné výsledky výzkumu začlenění souborů staveb do struktury města Jaromir Hainc (FA ČVUT)

10:10 10:30 Objavovanie architektonických záznamov ako proces Valéria Gašparová (VŠVU)

10:30 10:50 Pozícia záhradného a krajinárskeho architekta v študijných a plánovacích procesoch v Českej rep. Martina Sarvašová (FA ČVUT)

10:50 11:05 prestávka na kávu (15 min)

2. BLOK PRÍSPEVKOV / tematický okruh: Výskum navrhovania

11:05 11:25 Výskum prostredníctvom tvorby pri obnove pamiatok Vladimír Hain (FA STU)

11:25 11:45 Sonosféra mestských priestorov v konceptuálných fázach architektonického návrhu Matej Kamenický (FSv ČVUT)

11:45 12:05 Geometrie život podporujících forem v architektonickém návrhu Radan Volnohradský (FA VUT)

12:05 12:25 Kontinuálnosť a ruptúry v digitálnej architektúre Júlia Kolláthová (VŠVU)

12:25 12:45 Aplikace hodnocení udržitelné architektury ve výuce architektury Hana Kasalová (FA ČVUT)

12:45 13:55 obed (1h 10 min)

3. BLOK PRÍSPEVKOV / tematické okruhy: Výskum navrhovania + Urbanizmus

13:55 14:15 Stratégie pre zapojenia vegetácie na stavbách do rozvoja sídel. Význam a príklady zahraničných miest Zuzana Krivošová (FA STU)

14:15 14:35 Místo pro velkou rodinu Kateřina Katovská (FA VUT)

14:35 14:55 Vliv globalizace na proměnu Prahy Anna Háblová (FA ČVUT)

14:55 15:15 Urbanita v mestách je mŕtva. Nech žije urbanita v nákupných centrách! Lucia Štefancová (FA STU)

15:15 15:35 Zahusťovanie ako stratégia pre rozvoj satelitov i vidieckych sídiel Milan Šuška (FA VUT)

15:35 15:50 prestávka na kávu (15 min)

4. BLOK PRÍSPEVKOV / tematické okruhy: Urbanizmus + Architektonicko-historický výskum

15:50 16:10 Prírodné a umelé prostredie v kontexte riečnych nábreží Tomáš Hanáček (FA STU)

16:10 16:30 Potenciál a limity opustených priemyselných areálov Zuzana Haburajová Kepičová (FA STU)

16:30 16:50 Vplyv zakladateľov Bratislavskej cvernovej továrne na jej architektúru Veronika Kvardová (FA STU)

16:50 17:10 Textilní továrna TIBA, Beroun – „Alte Weberei“ – stará tkalcovna Petr Šimr (FSv CVUT)

17:10 17:30 Česká sakrální architektura okolo roku 1918 Jan Obrtlík (FA VUT)

17:30 17:50 Jak chránit poválečnou architekturu? Klára Mergerová (FA ČVUT)

17:50 18:00 Záver oficiálneho programu konferencie

18:00 22:00 „Afterparty“ v priestoroch FA STU

= PIATOK 14. 9. 2012 =

9:00 9:30 možnosť pre mimobratislavských účastníkov odložiť si batožinu v priestoroch školy

9:30 14:00 Ikony modernizmu - Slovenský rozhlas, Most SNP a Slovenská národná galéria (odchod 9:30 z budovy FA STU)