Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vážení študenti,

blíži sa termín odovzdania prihlášok na zahraničné študentské mobility v rámci programu Socrates/Erazmus pre školský rok 2006/2007. V termíne od 13.2. do 22.2.2006 prebehnú konkurzy na zahraničné mobility.

Termín odovzdania prihlášok úspešných uchádzačov je do 27. 2. 2006.

Podrobné informácie:

  • o možnostiach a požiadavkách na  vycestovania sú uvedené na www.fa.stuba.sk a na www.stuba.sk
  • u gestorov bilaterálnych zmlúv a na zahraničnom oddelení

Ku konkurzu je potrebné predložiť:

  • štrukturovaný životopis
  • motivačný list (v slovenskom jazyku a v jazyku v ktorom prebieha výučba)
  • obsah štúdia na zahr. univerzite pre aktuálny semester
  • výpis výsledkov štúdia
  • potvrdenia o znalostiach AJ, NJ, Fj - v závislosti od mobility