Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v spolupráci s MÚOP a mestom Bratislava, pripravili pre študentov workshop s cieľom vytvorenia novej identity korunovačného mesta vo verejnom priestore.
Zámerom workshopu je hľadanie nových podnetov a riešení formou intervencie alebo výtvarného diela.Vedeli ste, že Bratislava bola niekoľko storočí hlavným mestom Uhorska a korunovačným mestom uhorských kráľov? Je možné že nie. Či už turista, bežný prechádzajúci, alebo aj obyvateľ mesta často netuší o tomto významnom fakte v histórii Bratislavy. Jediným pripomenutím vo verejnom priestore je naznačenie korunovačnej cesty vyložením mosadznými korunkami v peších komunikáciách Starého mesta. Táto málo viditeľná, na mnohých miestach zničená a takmer jediná prezentácia tohto motívu v meste je skrátka nedostačujúca. Téma korunovačnej Bratislavy, tak výrazne rezonujúca v jej histórii, bohužiaľ nie dostatočne reflektovaná vo verejnom priestore. 

Zámerom workshopu je naplnenie potenciálu témy korunovačnej Bratislavy, formou narábania s identitou mesta a miesta, interpretáciou a následnou prezentáciou tejto historickej udalosti v kontexte súčasnej Bratislavy ako mladej pulzujúce metropoly. Preto je cieľom workshopu hľadanie nových podnetov a riešení prostredníctvom tvorby mladých architektov na konkrétnom probléme mesta, ktorého sú aktívnou súčasťou. Tieto svieže nápady by mohli pomôcť mestu nájsť nové významy, interpretácie a následné formy prezentácie tohto významného motívu v dejinách Bratislavy vo verejnom mestskom priestore. 

Termín: 24. - 28. 11. 2016
Miesto: FA STU modelovňa (workshop) / m. č. 117(prednášky)

Prihlasovací formulár posielajte na adresu: korunovacie.workshop@gmail.com
Viac info: https://www.facebook.com/events/408072369581944/