Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Termíny pre 2. kolo prijímacej skúšky na bakalársky študijný program KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE (po akreditácii KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA)

Informačný leták:

Termín podania prihlášky:

31.5.2015

Termín konania prijímacej skúšky:

25.6.2015

PODMIENKY PRIJATIA:
http://www.fa.stuba.sk/sk/informacia-pre-uchadzacov-o-studium/prijimacie-konanie-na-akademicky-rok-2015-2016.html?page_id=3329

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej talentovej skúšky –
1. Kresba zátišia s prírodninou podľa predlohy
2. Kompozícia z geometrických telies
3. absolvovanie Testu všeobecných študijných predpokladov SCIO, termíny konania testov viď: https://www.scio.cz/nsz/terminy-a-mista.asp

termíny 8. 5., 30.5., posledná uzávierka prihlášok SCIO 19. 5. 


UKÁŽKY PRÁC Z PRIJÍMACIEHO KONANIA:

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacia-pre-uchadzacov-o-studium/ukazky-prac-z-prijimacieho-konania.html?page_id=3431

INFORMÁCIE:
Fakulta architektúry STU, Študijné oddelenie
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
č. tel.: 02/ 572 76 216,   02/ 572 76 224, mobil: 0918 665 015
e-mail: petranska@fa.stuba.sk, so@fa.stuba.sk
alebo kristianova@fa.stuba.sk mobil: 0915 482 151, stankoci.ivan@gmail.com

a

Facebook – Ústav krajinnej a záhradnej architektúry FA STU