Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Základný kurz deskriptívnej geometrie, názorných zobrazení a lineárnej perspektívy ponúka možnosť získania teoretických poznatkov a praktických skúseností, kresliarskej zručnosti a estetického cítenia. Obsah kurzu dokumentuje komplexnosť a nezastupiteľnosť grafického prejavu ako odborného i všeobecného komunikačného prostriedku vo všetkých etapách tvorivých procesov. Kurz je určený pre záujemcov z oblasti:

  • architektonickej a dizajnérskej tvorby
  • umeleckej a inžiniersko-umeleckej praxe
  • pre záujemcov o štúdium na vysokých školách umeleckého a inžinierskeho zamerania
  • pre súčasných študentov architektúry a dizajnu a príbuzných inžiniersko-technických odborov.
  • Kurz sa uskutoční v čase od 29.09.2006 do 16.12.2006 na FA STU v Bratislave. Každú sobotu od 9,00 do 12,00. Kurz predstavuje dvanásť trojhodinových cvičení, t.j. 36 výučbových hodín.

Cena kurzu za 6 trojhodinových cvičení 3 856,- Sk
Lektor: Ing. arch. Anton Vranka
Kontakt: Tel. 0904 283 996, v čase od 8 °° do 9 °° / 19°° do 22°°