Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Základný informačný kurz Modelovania pre uchádzačov o štúdium odboru Dizajn výrobkov na FA STU v Bratislave.

Termín konania základného informačného kurzu je vždy v sobotu:
13.11., 20.11., 27.11., 4.12., 11.12. 

Modelovanie prebieha v čase od 9.00 do 12. 00 hod. (celkom 15 hod. )
Ateliér - modelovňa vo dvore -.Vazovova 5, Bratislava
Materiál:
sochárské špachtle, stolárska cidlina, kladivkový papier-tenký kartón A2, ceruza, trojuholníky, nožnice, orezávací nôž, lepidlo,  

Poplatok za kurz modelovania (15. hod.) 105,- €

Záväzné prihlášky pošlite do 10. 11. 2010 na Fakultu architektúry STU v Bratislave, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava, e-mail: bolcsova@fa.stuba.sk

Maximálny počet je 15 uchádzačov na kurz. Uchádzačí budú prijatí podľa poradia odoslanej záväznej prihlášky.

Na prvom stretnutí 13.11. obdržíte informácie o spôsobe zaplatenia poplatku za kurzy. Účastíik sa nemusí prihlásiť na všetkých 5 kurzov, záleží to na jeho voľbe.
Prvý kurz modelovania je venovaný tvorbe z papiera.
Účasť na základnom informačnom kurze nepodmieňuje prijatie na štúdium odboru Dizajn na FA STU v Bratislave.
Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné vykonanie talentovej skúšky.


akad. soch. Marián Drugda ArtD
Ústav dizajnu FA STU