Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

     

    Kabinet počítačových a multimediálnych disciplín organizuje v termíne 23/11/2015 a  07/12/2015 kurz organického modelovania v programe Rhinoceros 5 pre architektov a dizajnérov. Školenie bude prebiehat od 08 00 do 13 30.  Rozsah školenia je 12 vyučovacích hodín.

     Obsahom školenia bude:

     Absolvent sa naučí ovládať funkcie a techniky práce v programe. Oboznámi sa s teoretickými a praktickými princípami vytvárania plôch ale i hmôt telies. Naučí sa popisovať, kótovať svoje návrhy, upravovať, mapovať textúry . V závere kurzu zvládne prácu s internými ako i externými pluginmi na rendering. Konečným výstupom bude tlač 2D dokumentácie ako i export 3D modelov s možnosťou prehliadania na internete, priamo v systéme Windows a ich využitie pre výstup na 3D tlač. V prípade záujmu sa v letnom semestri otvoria nadstavbové kurzy zamerané na pokročilé pluginy a ako V-ray a pod.

     Cena kurzu je 36,6 eur/osoba.
 
Informácie o forme úhrady ako i priebehu kurzu Vám poskytne pani Kovácsová č.d. 074 alebo 342 počas pracovných dní od 08 00 do 14 00. Prípadne mailom na kovascova@fa.stuba.sk.

     Do poznámky bankového prevodu poprosíme uviesť zákazka: 6143 + meno študenta za ktorého bola úhrada vykonaná.
     Na začiatok kurzu poprosíme priniest vytlačenú kópiu o prevode.