Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ideš na „prijímačky“ na Fakultu architektúry? Tak tesne pred „talentovkami“ sme pripravili  jednodňový až dvojdňový kurz, ktorý bude simulovať priebeh „prijímačiek“. V deň reálnych „prijímačiek“ tak nebudeš pod veľkým stresom, dopredu budeš poznať prostredie a budeš lepšie pripravený

Na kurze absolvuješ kresbu zátišia, kompozície, zopakuješ si zásady lineárnej perspektívy, perspektívy organických a geometrických foriem, vychytáš chyby tónovania a dizajnéri budú navrhovať, pracovať s priestorom, či modelovať.... Kurz je vedený odborníkmi Fakulty architektúry STU. Samozrejme Ti poradíme čo si máš lepšie všímať alebo čoho sa na skúškach vyvarovať.

Termín: 03. 01. 2020, a 04. 01. 2020  od 9:00 cca do 16:30 hod.

Prihlasovanie prebieha prostredníctvom registračného formulára.

Cena kurzu je 90,- eur. /1 deň 50,-Eur/ V cene je zahrnuté celodenné pedagogické vedenie, potrebné pomôcky na kresbu a modelovanie. Kurzy sú univerzálne pre záujemcov o študijný odbor Dizajn (max 25 osôb) a Architektúra a Urbanizmus (max 45 osôb).

Č. účtu: SK70 81800000007000081906                        
Variabilný symbol:6133

Nezabudnite do správy pre prijímateľa uviesť svoje meno.