Prejsť na obsah
Dianie na fakulteKurz kresby
3. – 4.12.2016
FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Cena: 90 Eur
Potrebné si priniesť: dosku A2, výkresy A2 aj A3 (min. 10ks z každého, ceruzka 4B, 2B(aspoň 2 ks z každej), prípadne modrá alebo čierna pastelka Faber Castell, orezávač/nôž, pripinačky 

3.12. sobota od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 19:00
Kresliareň 224, 2. poschodie
Kresba zátišia objektov podľa predlohy 

4.12. nedeľa od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 18:00
Kresliareň 224., 2. poschodie
Kresba zátisia objektov podla predlohy


Kurz modelovania z hliny
10. – 11.12.2016
FA STU, Námestie Slobody 19, Bratislava
Cena: 90 Eur
Potrebné si priniesť: špachtle s očkom, starú debetnú/kreditnú kartu, prípadne inú plastovú kartu veľkosti kreditky, vačšiu špachtlu, meter, pravítko, kolmítko 

10.12. sobota od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 19:00
modelovňa 335-36, 3. poschodie
Modelovanie jednoduchého objektu podľa predlohy 

11.12. nedeľa od 10:00 – 13:00, pauza, 14:00 – 18:00
modelovňa 335-36, 3. poschodie
Modelovanie jednoduchého objektu podľa predlohy


Platbu je potrebné uskutočniť 3 dni pred začatím kurzu na uvedený účet. Bez uvedeného variabliného symbolu nie je možné evidovať platbu. Je potrebné sa pri začatí kurzu registrovať OP a vytlačeným dokladom o zaplatení kurzu.

Bankové spojenie: SK70 8180 0000 0070 0008 1906
Variabilný symbol: 6184
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Štátna pokladnica
Radlinského 32
Bratislava

Fakturačné údaje pre BPaVÚ
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry STU
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

IČO: 00397687
DIČO: 2020845255
DIČO pre DPH: SK 2020845255