Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Kurzy sú určené pre záujemcov o štúdium na Fakulte architektúry STU. Metodika výučby je zameraná najmä na štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie v rámci osnov 1. ročníka FA STU ako aj v rámci osnov gymnaziálneho učiva.

Cieľom týchto kurzov je pripraviť uchádzačov štúdia na úspešné zvládnutie učiva matematiky a deskriptívnej geometrie 1. ročníka FA STU.

 

 

Ponuka kurzov:

 

  1. Intenzívny denný kurz matematiky                       20 vyuč. hodín za 1450,-Sk
  2. Večerný kurz matematiky                                      20 vyuč. hodín za 1450,-Sk                                     
  3. Intenzívny denný kurz deskriptívnej geometrie    20 vyuč. hodín za 1450,-Sk 
  4. Večerný kurz deskriptívnej geometrie                   20 vyuč. hodín za 1450,-Sk
  5. Kurz matematiky a deskriptívnej geometrie          40 vyuč. hodín za 2400,-Sk 

 

Kurzy sú určené pre max. počet 20 študentov. 1 vyuč. hodina trvá 45 minút.

1 deň = 4 vyuč. hodiny, „kurz matematiky a desk. geom.“ = 8 vyuč. hodín/deň 

 

 

Termíny:

 

 

 

1. Intenzívny denný kurz matematiky:

 

1. termín       16. 06. 2008 – 20. 06. 2008 – každý deň od  8:00, miestnosť č. 322

2. termín       23. 06. 2008 – 27. 06. 2008 – každý deň od 12:20, miestnosť č. 322

 

 

2. Večerný kurz matematiky:

 

Termín:     12. 06. 2008 – 26. 06. 2008, (Št. 12.6., Ut. 17.6., Št. 19.6., Ut. 24.6., Št. 26.6., výučba začína vždy o 17:00, miestnosť č. 322)

 

 

3. Intenzívny denný kurz deskriptívnej geometrie:

 

1. termín       16. 06. 2008 – 20. 06. 2008 – každý deň od 12:20, miestnosť č. 322

2. termín       23. 06. 2008 – 27. 06. 2008 – každý deň od  8:00, miestnosť č. 322

 

 

4. Večerný kurz deskriptívnej geometrie:

 

Termín:     13. 06. 2008 – 27. 06. 2008, (Pi. 13.6., St. 18.6., Pi. 20.6., St. 25.6., Pi. 27.6., výučba začína vždy o 17:00, miestnosť č. 322)

 

 

5. Kurz matematiky a deskriptívnej geometrie:

 

1. termín       16. 06. 2008 – 20. 06. 2008 – každý deň od 8:00, miestnosť č. 322

2. termín       23. 06. 2008 – 27. 06. 2008 – každý deň od 8:00, miestnosť č. 322

 

 

Ďalšie termíny podľa počtu záujemcov!

 

 

 

Miesto konania kurzov: Fakulta architektúry STU Bratislava, Nám. slobody 19

 

 

Organizátor: PC ARCH Fakulty architektúry STU Bratislava

Gestor kurzov: Ing.arch. J. Furdík, PhD.

Tajomník: Mgr. R. Ondruš

 

 

Kontakt a prihlasovanie: tel. 0904 054 313, e-mail: rosto.ondrus@gmail.com