Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave a Spolok architektov Slovenska Vás pozýva na otvorenie výstavy

Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča - absolventi FA STU

20. septembra 2016 o 15:00 hod.
Fakulta architektúry STU v Bratislave
Námestie slobody 19

Výstava bude trvať do 13. októbra 2016
 

V roku 2016 si Fakulta architektúry pripomína 40. výročie svojho vzniku a zároveň 70. výročie výučby architektúry na pôde STU (SVŠT). Po sérii podujatí, ktoré prebehli v prvej polovici roku 2016, otvára nový akademický rok 2016/2017 výstava Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča – Absolventi FA STU. Výstavu pripravila Fakulta architektúry STU v spolupráci so Spolkom architektov Slovenska, ktorý je spolu s Fondom výtvarných umení (FVU) zriaďovateľom tejto výročnej ceny. SAS bol založený v roku 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu slovenských architektov , ktorý Cenu Dušana Jurkoviča pôvodne udeľoval. Koncepcie výstavy, ktorú finančne podporil Fond na podporu umenia, sa ujala Nina Bartošová (Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU), ktorá sa o kurátorstvo delí s historičkou umenia Zojou Droppovou (SAS / Projekt Revue). 

Myšlienkou výstavy Laureáti Ceny Dušana Jurkoviča – Absolventi FA STU je prepojiť oslavy výročia architektonického vzdelávania s jednou z najprestížnejších cien za architektúru na Slovensku. Výstava  sa podrobnejšie  zameriava na diela, ktorých autormi alebo spoluautormi sú absolventi Fakulty architektúry STU. Cieľom  je nielen prezentovať jednotlivé ocenené diela, ale takisto pripomenúť význam týchto diel, ktoré vo viacerých prípadoch dosahovali svetovú úroveň. Na druhej strane retrospektívny ráz expozície dáva možnosť konfrontovať úroveň architektonických diel počas daného obdobia, čo znamená, že nejde len o oslavnú retrospektívu ocenených diel a ich tvorcov, ale do určitej miery ide aj o kritický pohľad nepriamo zhodnocujúci úroveň výučby architektúry na základe vybraných diel. Hlavným zdrojom výberu diel bol časopis Projekt, za vznikom ktorého stál rovnako ako za CDJ, ZSA (v súčasnosti SAS). Projekt – ako jeden z najstarších kontinuálne vychádzajúcich odborných a umeleckých časopisov na Slovensku aj v bývalom Československu (vychádza od roku 1959) – nám poskytol nenahraditeľný zdroj archívneho materiálu. 

cnj

Text: Nina Bartošová, Zoja Droppová