Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ČERVENÁ NIŤ PRE KOMISIU

EURÓPSKA SÚŤAŽ NÁPADOV

Európska komisia hľadá návrh na spoločný symbol („červená niť"), ktorým by boli označené budovy a komplexy budov Komisie v Bruseli a Luxemburgu, čím by sa zvýšila ich rozoznateľnosť a zviditeľnila prítomnosť Komisie v očiach širokej verejnosti.

KTO SA MÔŽE ZÚČASTNIŤ?

Súťaž je určená študentom(-tkám) vysokých škôl umeleckej architektúry alebo dizajnu, alebo iných odborov ako výtvarné umenie, umelecká grafika, vizuálna komunikácia, grafika alebo iného príbuzného odboru.

Musíte byť občanom/občiankou EÚ a škola, na ktorej študujete, sa musí nachádzať v niektorom z 27 členských štátov EÚ.

Podmienkou je dovŕšenie 18 alebo viac rokov.

Pri zasielaní prihlášky alebo návrhu nie je potrebné dokladovať vek, občianstvo alebo skutočnosť, že ste riadne zapísaným(-ou) študentom(-tkou), budete však o to požiadaný(-á), ak postúpite medzi troch finalistov.

ČO TREBA UROBIŤ?

Najskôr sa treba prihlásiť do súťaže tak, že do 31. júla 2010 do polnoci bruselského času zašlete na adresu ec-fil-rouge@ec.europa.eu e-mail, v ktorom uvediete vaše priezvisko, meno, adresu, dátum narodenia, elektronickú adresu a názov a adresu vašej školy. Následne je potrebné zaslať váš návrh, pričom sa musia dodržať všetky pravidlá súťaže.

AKO ZASLAŤ NÁVRH?

Svoj návrh musíte zaslať do 30. septembra 2010 do polnoci bruselského času na webovú stránku, ktorej adresa vám bude oznámená ihneď po prijatí vašej prihlášky do súťaže. Upozorňujeme vás, že webová stránka na zaslanie bude k dispozícii až od 4. augusta 2010 od 12.00 hod. bruselského času.

AKO SA BUDÚ NÁVRHY HODNOTIŤ?

Päťčlenná výberová komisia zložená z pracovníkov Európskej komisie vyberie víťaza súťaže, ako aj druhého a tretieho účastníka súťaže v poradí podľa kritérií uvedených v pravidlách súťaže.

KEDY BUDE URČENÝ VÍŤAZ?

Traja finalisti budú vybraní v novembri 2010.

AKÝ BUDE ĎALŠÍ POSTUP V PRÍPADE FINALISTOV?

Víťaz konkurzu a ďalší dvaja finalisti (ktorí sa umiestnili na 2. a 3. mieste) budú pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien, ktoré sa bude konať v Bruseli v decembri 2010. Cestovné náklady a náklady na ubytovanie všetkých troch finalistov v súvislosti s ich účasťou na slávnostnom odovzdávaní cien hradí Komisia.

Víťaz získa 3 000 EUR a uchádzači, ktorí sa umiestnia na druhom a treťom mieste, získajú 2 000 EUR a 1 000 EUR.

ČO PLATÍ V PRÍPADE AUTORSKÝCH PRÁV A PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA?

Víťaz súťaže postupuje všetky autorské práva a práva duševného vlastníctva v súvislosti s návrhom Európskej komisii.

ČO SA STANE, AK NIEKTORÝ Z TROCH FINALISTOV NESPĹŇA KRITÉRIÁ SÚŤAŽE?

Okrem zoznamu troch finalistov sa zostaví zoznam náhradníkov. Ak niektorý z troch finalistov nesplní kritériá súťaže, bude zo súťaže vylúčený a zoznam troch finalistov sa následne upraví s použitím zoznamu náhradníkov.

> Pravidlá súťaže