Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU Bratislava, Ústav architektúry II - Detašované pracovisko Katedry obnovy architektonického dedičstva v Banskej Štiavnici organizuje letný seminár pre stredoškolákov
„Dotyky s architektúrou“
..... o historickej architektúre, jej ochrane a obnove ..... o ochrane hodnôt kultúrneho a architektonického dedičstva a kultúrnom turizme ..... s praktickým tréningom rôznych techník zobrazovania architektúry a spôsobov obnovy pamiatok ..... naplnený zážitkami z priameho kontaktu so starými domami a historickým prostredím ..... s programom pre voľný čas v krásnom prostredí Štiavnických vrchov a jazier .....

Termín: 
1.turnus: 6. 8. – 11. 8. 2006;  2.turnus: 13. 8. – 18. 8.2006
Počet účastníkov:  20 v každom turnuse
Bývanie:  v objekte Detašovaného pracoviska  FA STU  v Banskej Štiavnici, hradené organizátorom
Stravovanie:  hradené organizátorom
Záujemci budú vybraní na základe dotazníka,  nájdete ho na stránkach FA STU ako súbor pdf (pre tlač) alebo rtf (pre Word). Vyplnený dotazník zašlite elektronicky, poštou  alebo faxom do  15. júna 2006 na adresu:
Fakulta architektúry STU, Detašované pracovisko, Radničné námestie č.2  969 01 Banská Štiavnica;  e-mail: fadp@stonline.sk ; fax: 045/6922188.
Bližšie informácie: Ing. arch. Ľubica Paučulová  045/ 6922187, e-mail: fadp@stonline.sk .

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou. Je určený pre stredoškolákov z celého Slovenska okrem Bratislavského kraja.

Informačný leták nájdete tu...