Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Sme vzdelanejší, čo s tým
Markíza, 19:00 05/03/2012 (Televízne noviny)

... Najnižšiu nezamestnanosť spomedzi absolventov VŠ stúdia majú architekti...

Karol Farkašovský, moderátor TV Markíza: „Dvakrát viac vysokoškolsky vzdelaných neznamená automatické výhody pre naše hospodárstvo. Za posledných desať rokov síce získalo diplom dvojnásobne viac Slovákov, no podľa odborníkov je otázne, či sú aj skutočným prínosom pre našu ekonomiku."
Rado Igaz, redaktor TV Markíza: „Podľa najnovších údajov má u nás vysokoškolský diplom skoro 14% ľudí, čo je takmer dvojnásobný nárast oproti roku 2001. Podľa analytika však z hľadiska ekonomiky nie je dôvod na oslavy."
Ľudia s vysokoškolským diplomom r.2011 13,8% r.2001 7,8%
Telefonuje Martin Kahanec, ekonóm, Stredoeurópska univerzita v Budapešti: „Nie je zjavné, že by to navýšenie počtu študentov dávalo predpoklady pre nejakú výraznejšiu zmenu smerovania k znalostnej ekonomike."
Rado Igaz, redaktor TV Markíza: „Problém je v tom, že máme málo absolventov škôl s technickým vzdelaním. Keď sme napríklad zrátali počet fakúlt s jednotlivým zameraním na vysokých verejných a súkromných školách, humanitné majú jasnú prevahu. A takto vyzerá nezamestnanosť absolventov podľa odborov. Najťažšie si prácu hľadajú ekonómovia, poľnohospodári, či filozofické vedy. Najlepšie sú na tom architekti, či farmaceuti. Tieto údaje potvrdzuje v praxi aj šéfka pracovnej agentúry."
Fakulty verejné a súkromné vysoké školy
humanitné 52 prír. a technické 40 ekonomické 17 medicína 2 právo 5  zdroj: MŠ SR
Nezamestnanosť absolventov podľa odborov
1.Ekonomika, obchod a služby 2.Poľnohospodárstvo 3.Ochrana životného prostredia 4.Filozofické vedy 5.Pedagogické vedy  zdroj: MŠ SR
Najnižšia nezamestnanosť
1.Architektúra
2.Farmaceutické vedy 3.Umelecké remeselníctvo  zdroj: MŠ SR
Ivana Molnárová, riaditeľka pracovnej agentúry: „Viacej máme tých humanitných, lebo oni sa práve dostávajú do databázy životopisov, lebo si práve nemôžu nájsť prácu. Naopak ľudia s technickým zameraním, tak sú rozchytané, hovorím ako teplé rožky."
Rado Igaz, redaktor TV Markíza: „Podľa ich prieskumu až 60% vysokoškolákov momentálne obsadzuje prácu bežne určenú stredoškolákom. Najmä administratívne práce. Aj podľa sociologičky je hlavným dôvodom prečo u nás rastie počet vysokoškolákov snaha uspokojiť vysoké nároky zamestnávateľov."
Zuzana Kusá, sociologička: „Vysokoškolské vzdelanie dnes vyzerá byť ako najistejšia poistka pred stratou práce alebo poistka na udržanie si zamestnania."
Rado Igaz, TV Markíza.