Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Konferencia je zameraná na históriu urbanizmu a udržateľné narábanie s historickými mestskými priestormi. Predstaví najnovšie výsledky výskumu v oblasti plánovania európskeho mesta na prelome 19. a 20. storočia s dôrazom na urbanistickú prax v podunajskom regióne. Konferenčné príspevky budú publikované vo forme digitálneho zborníku po skončení konferencie. Konferencia je súčasťou medzinárodného projektu ARTNOUVEAU2 realizovaného v rámci schémy Danube Transnational Programme Interreg, ktorý je spolufinancovaný fondmi Európskej únie ERDF a IPA II.

 

Jazyk:
Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku. Všetky vystúpenia na konferencii aj texty v digitálnom zborníku budú len v anglickom jazyku, bez prekladu do slovenčiny.

Podávanie abstraktov:
Abstrakty je potrebné zaslať na adresu nina.bartosova@stuba.sk
Text abstraktu má mať maximálne 300 slov a má byť v angličtine. Súčasťou abstraktu má byť názov príspevku, kľúčové slová, pracovisko autora a jeho email.

Posúdenie abstraktov:
Zaslané abstrakty budú posúdené členmi programového výboru konferencie. Informácia o akceptácii abstraktu bude autorom zaslaná prostredníctvom emailu. Programový výbor si vyhradzuje právo komentovať abstrakty v súvislosti s ich prijatím.

Vybrané príspevky budú odporúčané aj na publikovanie v časopise Architektúra & urbanizmus.

Predĺžený termín na zaslanie abstraktov: 31.3.2022
Oznámenie o prijatí abstraktov: 12.4.2022
Termín odovzdania finálnych prednášok: 21.6.2022

Programový výbor konferencie:
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, FAD STU
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., FAD STU
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, PhD., FAD STU
Mgr. Peter Szalay, PhD., Historický ústav SAV

Hlavní rečníci konferencie:
prof. Dr. Eve Blau, profesorka histórie a teórie mestskej formy a dizajnu a riaditeľka výskumu na Harvardskej Univerzite, Graduate School of Design
Dr. - Ing. Carola Hein, profesorka a vedúca Katedry dejín architektúry a urbanizmu, TU Delft
prof. Dr. Dr. h.c. Ákos Moravánszky, emeritný profesor, ETH Zürich, Institut gta


Účasť na konferencii je bezplatná.

Podrobné informácie na: https://coolnouveau.sk/art-nouveau-konferencia/

#artnouveau2 #conference

Kontakt: Nina Bartošová / nina.bartosova@stuba.sk