Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Sieť škôl architektúry: Réseau des écoles d'architecture - REA je organizácia, ktorá združuje frankofónne školy z Francúzska, Strednej a Východnej Európy. Vrámci svojich aktivít vypisuje každoročne študentskú súťaž, konferenciu a workshop. 
V tomto roku je jubilejné 20. stretnutie ktoré má česť organizovať naša FA STU, ako člen združenia. Súťaž je určená pre študentov Fakulty architektúry STU.

Téma medzinárodnej študentskej súťaže REA 20 

„Vízie revitalizácie rurálnych miest“, predmetom riešenia bude časť intravilánu mestečka Modra, Lipová aleja.
V rámci spracovania témy súťaže sa očakáva od súťažiacich orientácia na vyzdvihnutie identity mesta a miesta, ktoré je známe ako mesto vína, mesto keramiky, mesto pamiatok a osobností.

Termíny:
vyhlásenie súťaže: k 30. novembru 2015
kolo otázok: do 15. januára 2016
prihlášky do súťaže: do 15. januára 2016 
odovzdanie súťažných elaborátov: 15. apríl 2016 
národné kolá súťaže: prebehnú do 20. apríla 2016 
medzinárodné kolo: 5. máj 2016

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom on-line prihlášky, ktorú nájdete od 10. decembra 2015 na stránke Fakulty architektúry STU na adrese: 

http://www.fa.stuba.sk/sk/informacie-pre-studentov/studentske-sutaze.html?page_id=2627