Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ešte stále môžete využiť možnosť registrácie na www.ytong.sk do medzinárodnej študentskej súťaže XELLA s témou :

HORIZONTÁLNY HYBRID A KONVERZIA VEREJNÉHO PRIESTORU

Multifunkčný mestský areál v priestore bývalých Zoborských kasární v Nitre

s termínom odovzdania súťažných návrhov 21.02.2012 do 16.00

na sekretariát súťaže :

Mgr. Silvia Frimmelová, Obchodno poradenská kancelária, Bajkalská 25, Bratislavae-mail silvia.frimmelova@xella.com, telefón +421 2 581 030 58

Bližšie informácie môžete získať u Ing. arch. Ľubice Selcovej, PhD., e-mail lubica.selcova@stuba.sk alebo na webovej stránke www.ytong.sk , kde sa nachádzajú podrobné súťažné podmienky aj podklady