Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Každých 20 rokov zhromaždenie OSN zvoláva konferenciu Habitat.

Konferencia Habitat je najdôležitejšou udalosťou Spojených národov k udržateľnému rozvoju miest. Snaží sa identifikovať problémy pre zriadenie a vytvorenie novej mestskej agendy pre XXI storočie.

Habitat III poskytne jedinečnú príležitosť diskutovať o význame plánovania a riadenia miest, obcí a dedín po celom svete s cieľom dosiahnuť jeho úlohu ako motor udržateľného rozvoja na stále viac urbanizovanej planéte.

Vláda Ekvádoru, prostredníctvom Ministerstva rozvoja miest a bývania navrhla účasť na univerzitách po celom svete a vyzvala ich k účasti na  súťažných projektov CIU HABITAT s názvom:

CHALLENGES OF MARGINAL HABITAT IN THE CONTEMPORARY SOUTHERN GLOBE: RESILIENT COMMUNITIES


Súťaž sa snaží, aby univerzity prostredníctvom svojich profesorov a študentov sa aktívne podielali na predkladanie návrhov inovovať intervencie na ľudských sídlach, ktoré majú spoločné problémy v mnohých regiónoch po celom svete.

viac informácií nájdete tu.