Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU (UEEA), Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD) a občianske združenie Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj (ArTUR) sa snažia o podporu architektúry ohľaduplnej k prostrediu, energeticky efektívnej výstavby, uplatnenia nízkoenergetických a pasívnych domov, používania environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií, uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke budov a vôbec ochranu životného a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre a výstavbe.

Vzhľadom k týmto spoločným cieľom UEEA, iEPD a ArTUR prijali Memorandum o spolupráci v oblasti podpory energeticky efektívnej výstavby (čím sa zaoberá iEPD) a v oblasti podpory používania environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií (čo je hlavným cieľom ArTUR) a dohodli sa na konkrétnych oblastiach a spôsoboch spolupráce.

Podrobnosti nájdete na stránke ústavu, kde je aj text memoranda (pdf)...