Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Spolupráce sú všade tam, kde sa pretínajú spoločné ciele a záujmy. Dekan FA STU v Bratislave tento týžden podpísal memorandum o spolupráci s Mgr. Radoslavom Kozákom, PhD., starostom obce Novoť.

Pre Fakultu architektúry STU v Bratislave sú spolupráce jedným s cieľom na posilnenie formovania mesta. Spoločným úsilím je tiež prepájanie budúcich architektov a dizajnérov s praxou, prispievať k vyššiemu pozitívnemu vzhľadu a fungovaniu projektov.