Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Aké sú možné scenáre vývoja európskych miest do roku 2112 ? Ako si predstavujeme vývoj miest a aké mestá by sme chceli mať o niekoľko desaťročí ? Aké rozhodnutia treba spraviť a s akými riešeniami treba prísť, aby sa urbanistická utópia na Slovensku ako aj v ďalších európskych krajinách stala realitou budúcnosti ?

Práve týmito ambicióznymi otázkami sa bude zaoberať medzinárodná konferencia « Mesto v roku 2112 », počas ktorej sa viacerí odborníci zamyslia nad tým, ako zosúladiť rôzne utopistické vízie a teoretický podložené analýzy s cieľom priniesť nové vízie a strategické plány pre nasledujúce desaťročia vhodné pre Bratislavu a jej urbanistický rozvoj.

Konferenciu, ktorú organizuje Francúzsky inštitút na Slovensku spoločne s Goetheho inštitútom na Slovensku, v spolupráci s mestom Bratislava a s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity (STU), sa bude konať v Bratislave 29. a 30. novembra 2012. Prvý deň konferencie prebehne v priestoroch Múzea mesta Bratislavy, druhá polovica sa bude konať v priestoroch Fakulty architektúry STU.

Konferencia je rozdelená na štyri časti, počas ktorých vystúpia francúzski, nemeckí a slovenskí odborníci a spoločne budú diskutovať na tému štyroch hlavných problematík spojených s urbanistickým rozvojom v budúcnosti. Hlavnými témami budú :
 klimatické zmeny a ich dopad na vývoj a fungovanie mesta ;
 nové počítačové systémy a ich dopad na demokraciu a nové formy riadenia ;
 vývoj života v meste, transformácia bydlísk, veľkých verejných plôch a formy mobility ;
 metódy a nástroje, ktoré sa postupne vyvíjajú a ktorých cieľom je predvídať urbanistický rozvoj miest z dlhodobého hľadiska a územné plánovanie v budúcnosti.

Jazykmi konferencie budú francúzština, nemčina a slovenčina, pričom konferencia bude simultánne tlmočená do všetkých troch jazykov.

Konferencia je pre všetkých a vstup na ňu je voľný.

Program TU.

MESTO_2112-medzinárodná konferencia