Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
Trio Publishing Bratislava

si Vás dovoľujú pozvať na predstavenie knihy Jany Pohaničovej a Matúša Dullu

MICHAL MILAN HARMINC (1869-1964)
ARCHITEKT DVOCH STOROČÍ / ARCHITECT OF TWO CENTURIES


v pondelok, 6. októbra 2014 o 17.00 hod.
v predvečer 145. výročia narodenia M. M. Harminca a v deň, ktorý je zároveň
Svetovým dňom architektúry

Harmincova sieň Slovenského národného múzea v Bratislave, Vajanského nábrežie