Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Európsky projekt MoMoWo organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa žien 8. marca 2018 prvý Deň otvorených dverí v ateliéroch, v ktorých pôsobia ženy. V prvom ročníku podujatia otvorili svoje pracoviská ženy v Bratislave, ktoré pôsobia v oblasti architektúry, interiéru, interiérového dizajnu, urbanizmu a krajinnej architektúry. Iniciatíva sa uskutoční okrem Slovenska súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku a v Taliansku, a tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo a v krajinách, ktoré chcú podporiť túto aktivitu. Program je zverejnený na stránke www.momowo.eu/open-day-2018/

Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu nielen ženám pôsobiacich v uvedených oblastiach, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam.

Otvorenie podujatia prebehne neformálnou diskusiou s o.z. WO|V|EN /
Anna Cséfalvay, Danica Pišteková, Marianna Maczová, Veronika Trnovská
vo štvrtok, 8. marca o 12 h. (do 13.30)
na Fakulte architektúry STU v Bratislave, v miestnosti č. 117


Na Slovensku svoje pracoviská sprístupnili architektky v Bratislave:

Andrea Ambrovičová Mikulajová /ARCHITEKTI mikulaj & mikulajova, mikulaj.com
Podjavorinskej 4
811 03 Bratislava
8.3.2018 v čase: 14 –19 h.

Kristína Tomanová / JRKVC, jrkvc.sk
Velehradská 8
821 08 Bratislava
8.3.2018 v čase: 14 – 19 h.


Ivana Pasečná / 2ka landscape and urban architects, 2ka.sk
Žltá 14
851 07 Bratislava
8.3.2018 v čase: 14 – 17 h.


Zuzana Kráľovičová / rkralovic.com
Žltá 8
851 07 Bratislava
8.3.2018 v čase: 12 – 13 h.


MoMoWo - Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie – architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií. Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov – čiastočne stále prítomných – s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva.

Momowo je sformulovaný nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom genderového uhlu pohľadu vás pozýva, aby ste sami definovali úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a na jeho uznanie v spoločnosti období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s prácou európskeho kultúrneho dedičstva ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie sieti znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

Viac informácií na:
Web: http://www.momowo.eu; http://www.momowo.eu/open-day-2018/
Instagram: @momowomen
Facebook: facebook.com/MoMoWomen/
Twitter: @momowomen
Kontakt: Nina Bartošová, +421 (2) 5727 6351, nina.bartosova@stuba.sk