Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

MoMoWo - Deň otvorených dverí prvý krát na Slovensku

Ste žena pôsobiaca v profesii architektky, pamiatkarky, krajinnej architektky, urbanistky, stavebnej inžinierky, interiérovej dizajnérky alebo dizajnérky nábytku? Zúčastnite sa prvého slovenského vydania MoMoWo Open day. Ukážte svoje práce a projekty otvorením svojho pracoviska verejnosti 8. marca.

Stiahnite si formulár žiadosti zo stránky www.momowo.eu/open-day-2018 a pošlite ho na adresu momowo.openday.sk@gmail.com do 19. februára 2018.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien európsky projekt MoMoWo organizuje 8. marca 2018 prvý Deň otvorených dverí v ateliéroch žien na Slovensku: architektiek, pamiatkarok, krajinných architektiek, urbanistiek, stavebných inžinierok, interiérových dizajnérok alebo dizajnérok nábytku. Iniciatíva sa uskutoční súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku, v Taliansku a na Slovensku, a tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo, alebo v iných krajinách, ktoré chcú privítať túto aktivitu.

Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu ženám pôsobiacich v uvedených oblastiach, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam.

MoMoWo – Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie – architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií. Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov – čiastočne stále prítomných – s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva.

Momowo je sformulovaný nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom gendrového uhlu pohľadu vás pozýva, aby ste sami definovali úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a na jeho uznanie v spoločnosti období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s prácou európskeho kultúrneho dedičstva ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie sieti znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

Oficiálna stránka projektu: www.momowo.eu

Facebook: www.facebook.com/MoMoWomen

Twitter: twitter.com/MoMoWomen

Instagram: www.instagram.com/momowomen

V prípade otázok píšte na: nina.bartosova@stuba.sk

MOMOWO Call 2018