Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodný workshop, organizovaný v termíne 8.5 -15.5.2015 v Poznani (Poľsko), je určený pre študentov aj našej fakulty.
Workshop bude zameraný na hľadanie kreatívnych nápadov pre verejné priestory – mestské záhrady, kedy 40 študentov bude mať príležitosť, pod vedením mladých architektov, navrhovať a vyrábať intervencie zamerané na tvorbu mestského mobiliáru.
Registrácia bola spustená 1.4.2015 na oficiálnej stránke www.moodforwood.com. Kapacita pre Slovenskú republiku je obmedzená na 10 študentov.

oficialna tlačová správa

mood for wood