Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Milí užívatelia priestorov FA STU,
vo štvrtok počas Noci architektúry prebehla vedená diskusia o
priestoroch na škole. Diskutovali študenti a pedagógovia s pani
dekankou Ľubicou Vitkovou. Diskusiu facilitovala Karolína Miková.
Hlavným výstupom z diskusie je, že nám všetkým užívateľom chýba jeden
príjemný neformálny stretávací priestor, či už vo forme kaviarne,
alebo otvorených ateliérov, kde sa dá spraviť čaj a odložiť si
pomôcky, pracovať tam do večera.
Pre vedenie padlo pár skvelých podnetov pre zmeny v priestoroch
fakulty, pre študentov zas niekoľko pre aktivizáciu zdola. Ak sa nájde
niekto zo študentských radov, kto má záujem spolupracovať či
prevádzkovať občerstvenie na fakulte, je srdečne vítaný, dajte len o
sebe vedieť. Prípadne, ak máte tipy na workshopy a mimoškolské
aktivity, exkurzie diskusie, kontaktujte Katku Boháčovú. Rada pomôže.
Facilitované diskusie študentov, pedagógov a vedenia, sa ukazujú ako
konštruktívna forma dialógu a chceli by sme ich od septembra 2012
uskutočniť každý mesiac. V tomto období nám pomôžu zabezpečiť
príjemnejšie prostredie a skvalitniť pobyt v priestoroch školy.

Tipy a podnety na diskusie sú vítané na noc.architektury.team@gmail.com
Ďakujeme zúčastneným a tešíme sa na budúce stretnutie! :)
Za tím N/A: Zuza Krivošová
Zápis: Katka Šimončičová
Tipy na aktivity: Katka Boháčová 0907 103 507
ZÁPISNICA TU!