Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky (NŠP) na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné a výskumné pobyty v akademickom roku 2014/2015.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2014 do 16:00. Pobyty sa budú môcť  realizovať počas letného semestra akademického roka 2014/2015.

Podrobné informácie o programe môžete nájsť na internetovej stránke NŠP www.stipendia.sk, resp. www.scholarships.sk, prostredníctvom ktorých sa aj on-line predkladajú žiadosti o štipendiá.
V prípade ďalších otázok sa môžete obrátiť priamo na administrátorov NŠP: Lucia Žišková (lucia.ziskova@saia.sk), Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk).

Informácie o ďalších možnostiach získania zahraničných štipendií nájdete aj na internetovej stránke STU.