Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vážení kolegovia a kolegyne,
 
obraciame sa na Vás s požiadavkou na predloženie návrhov na usporiadanie výstav vo vestibule Fakulty architektúry STU v akademickom roku 2011/2012.
 
Vaše návrhy prosím doručte do 14. 09. 2011 na oddelenie VaV.
 
S pozdravom
 
Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prodekanka