Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dobrý deň, milí pedagógovia,
milí študenti a kamaráti!

Pozývame vás na Noc architektúry, prieskum študentských atelierových
prác.
14.6.2012 od 17.00 sa uvidíme v priestoroch FA STU.
Potrebovali by sme od vás kvalitné študentské práce, ktoré sa rozhodnete posunúť na prieskum, maximálne však týždeň pred akciou v piatok- 8.6., aby sme ich stihli nainštalovať.
Prezentovať sa bude model a poster 700x1000. Tí študenti, ktorí poster nemuseli robiť povinne, si ho môžu pre túto príležitosť vyrobiť a
dodať.

Zbierať práce budú:
Ústav architektúry obytných budov - Michal Sládek
Ústav architektúry občianskych budov - Andrej Olah
Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry - Liana Spodniaková
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok -Katarína Šimončičová
Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - František Orth
Ústav interiéru a výstavníctva - Mária Vozárová
Ústav urbanizmu a územného plánovania - Tomáš Hanáček
Ústav záhradnej a krajinnej architektúry - Zuzana Krivošová (ÚUaÚP)
Ústav dizajnu - Michala Lipková, Zuzana Labudová,
Katedra výtvarnej tvorby - Martin Šichman (ÚEaEA)

Všetko dobré želajú doktorandi. študenti i pedagógovia v tíme Noci
architektúry.