Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nová dekanka FA STU - Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. - bola vymenovaná rektorom STU, jej inaugurácia bola na slávnostnom otvorení akademického roka . Akademicky senát FA STU 16.9. zvolil na jej návrh nových prodekanov fakulty.

Noví akademickí funkcionári FA STU: 

Doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dekanka Fakulty architektúry STU

Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prodekan pre pedagogickú činnosť ...

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, PhD.
prodekan pre zahraničie ...

Doc. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť ...

(sekretariát dekana: Mgr. Soňa Wagnerová)