Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vyhlasujeme IV. grantovú výzvu Dunajského fondu. Výzva je zameraná na podporu verejnoprospešných projektov na Dunaji a Malom Dunaji, ktoré sú realizované neziskovými organizáciami. 
Vďaka podpore od spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a rodiny Kúšikovcov je k dispozícii na prerozdelenie 68 tisíc eur.

Žiadosti vo forme stručných projektových nápadov je potrebné na vyplnenom formulári zaslať najneskôr do 14. novembra 2019 emailom na adresu cef@cef.sk. Podrobné podmienky a formulár sú k dispozícii na webovej stránke www.dunajskyfond.sk
Hodnotenie projektov bude prebiehať v dvoch kolách odbornou porotou, zloženou z osobností Kruhu poradcov Dunajského fondu.
Finálne výsledky budú zverejnené najneskôr 3. februára 2020.
V prípade záujmu o podanie grantu kontaktujte PROJEKTOVÉ ODDELENIE FA STU.

RNDr. Juraj Paučula
projektový manažér (umelecké a kultúrne granty)
Tel.: +421 910 979 692
E-mail:  paucula@fa.stuba.sk