Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

SAIA, n. o., ako správca programu pre Štipendijný program EHP Slovensko, vyhlásila 23. júna 2014 výzvu na predkladanie žiadostí o projekt v rámci opatrenia Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami. Tematické zameranie projektov nie je definované.

Žiadosti sa predkladajú elektronicky a v tlačenej forme počas otvorenej výzvy, najneskôr do termínu uzávierky 12. septembra 2014 do 16:00.

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP a štátneho rozpočtu SR. Zameriava sa na podporu mobility medzi vysokými školami, ako aj na inštitucionálnu spoluprácu stredných a vysokých škôl. V rámci programu bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev.

Bližšie informácie o výzve a všetkých opatreniach programu, ako aj spôsob predkladania žiadostí o projekt sú zverejnené na internetovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko