Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Júnové číslo ILFA 10 2017/18 nájdete tu...

Desiate číslo je zamerané na príspevky KONFUC 2018 (strany 1-30),  ďalšie výsledky FA STU za roky 2010-18 (31  -39), ale aj štandardné  príspevky (40-56), ktoré prezentujú júnové dianie na fakulte v akademickom roku 2017/18. Nájdete tu nasledujúce príspevky: Fakulta architektúry STU 2010-2018-bilancovanie, Naša fakulta v číslach, Ústav architektúry občianskych budov 2010-18, O čo nám ide, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok 2010-18, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry v rokoch 2010-2018, Ústav interiéru a výstavníctva FA STU v Bratislave 2010-2018,  DNA ÚKAIS 2010-17, Ústav urbanizmu a územného plánovania v rokoch 2010-2018, Detašovaná fakulta 2013-18, Poznámka k témam semestrálnych prác, Knižnica FA STU za roky 2010-2018, Publikačná činnosť FA STU za roky 2010-2017, Umelecká činnosť za roky 2010-2017, Na margo funkcie dekana - rozhovor s dekankou doc. Ľubicou Vitkovou, DAAD 2018, Urban market 2018, FA open, Noc architektúry v júni 2018, Konferencia EADE 2018 na FA, Xelle ocenila študentov na FA, Pišta Vandal a odovzdávanie cien Xella, Šešelgis readings 2018, Študenti urbanizmu na dňoch Jelšavy,  REA 22 - tromfy v rukách našich študentov, Jubilanti na FA, Promócie 2017/18 a Nové knihy v Knižnici FA STU.