Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Septembrové číslo ILFA 1 2018/19  nájdete tu...

V prvom čísle nájdete príspevky: Uvedenie dekana do funkcie, Nové vedenie FA STU 2018-22, Rozhovor s novým dekanom: Pán dekan,na slovíčko, Vítame prvákov 2018/19, Sympózium MoMoWo v Turíne, O Arch+A days 2018 v Banskej Štiavnici, O pavilóne, ktorý vymysleli naši študenti: Naši na Grape, O Letnej univerzita pre stredoškolákov na FA, Rozlúčku s prof. Tiborom Alexym, Nové knihy v Knižnici FA STU a i.