Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Januárové číslo ILFA 5 2018/19  nájdete tu...

V piatom čísle nájdete: Rektor STU prof. Robert Redhammer odovzdal ocenenia významným vedcom, Učiť sa architektúre -  rozhovor s doc. Ivanom Gurtlerom, Mlynica na Miesovu cenu 2019, Na akadémii v Kodani, Interwiev s Mette Ramsgard Thomsen, Výber z noviniek v Knižnici FA STU.