Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si upozorniť študentky, študentov, zamestnancov na termíny nových výziev.

 

Program na podporu mladých výskumníkov:
Termín vyhlásenia výzvy: 7. december 2018
Termín na predkladanie vytlačených žiadostí v rámci Programu na podporu mladých výskumníkov na fakulte: 8. február 2019, do 13.00 hod.
Miesto podania: p. Miháliková (projektové oddelenie)
Program na podporu mladých výskumníkov (smernica) 
Výzva na predkladanie žiadostí – projekty mladých 2018 + Žiadosť o grant

 

Cena rektora o najlepšie publikácie:
Termín vyhlásenia: 7. december 2018
Termín na predkladanie vytlačených žiadostí o Cenu rektora o najlepšie publikácie / o Cenu rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo na fakulte: 4. február 2019, do 13.00 hod.
Miesto podania: p. Šubinová (dekanát)
Cena rektora o najlepšie publikácie 2019

 

Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo:
Termín vyhlásenia: 7. december 2018
Termín na predkladanie vytlačených žiadostí o Cenu rektora o najlepšie publikácie / o Cenu rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo na fakulte: 4. február 2019, do 13.00 hod.
Miesto podania: p. Šubinová (dekanát)
Cena rektora o originálne umelecké alebo architektonické dielo 2019Kontaktná osoba:
Ing. arch. Ján Legény, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: 02/57 276 213
mob.: 0905 327 952
email: jan.legeny@stuba.sk