Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Medzinárodná inštitúcia Visegrad Fund podporuje spoluprácu medzi Českou republikou, Slovenskom, Maďarskom a Poľskom. Fond v súčasnosti riadi grantové programy: Visegrad Grants, Visegrad Grants+ a Strategic Grants, prostredníctvom ktorých podporuje projekty v nasledovných oblastiach:

  • Culture and common identity
  • Education and capacity building
  • Innovation, R&D, entrepreneurship
  • Democratic values and the media
  • Public policy and institutional partnerships
  • Regional development, environment and tourism
  • Social development

Fond doteraz podporil projekty najmä v oblasti vedy a výskumu, kultúry, demokratických hodnôt a médií, spoločenského vývoja, regionálneho rozvoja alebo verejnej politiky a inštitucionálneho partnerstva. 

Oprávnenými žiadateľmi sú krajiny V4. V každom návrhu sa spravidla vyžaduje zapojenie (najmenej troch projektových partnerov) troch krajín V4 (pravidlo "3xV4"). 

Žiadosti o grant sú pravidelne prijímané trikrát ročne.

Termín najbližšej uzávierky žiadostí o grant: 1. februára 2018 do 12:00.

Sprievodca podmienkami poskytnutia grantovej podpory je dostupný tu.

Prehľad jednotlivých typov grantov Visegrad Fund nájdete tu.

Zdroj:

Czelo.cz

InnoNews.blog

Visegradfund.org