Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Nový grafický manuál STU platí od 8.10.2012 - tí pracovníci fakulty, ktorých sa to týka, nájdu na stránkach pre zamestnancov FA informácie o tom, aký je aktualizovaný Grafický manuál (Logá, Farby, Hlavičkové papiere, Osobné hlavičkové papiere, Vizitky, Košieľky na vnútorne predpisy, Košieľky na materiály predkladané v grémiách, Obaly na rokovania grémií, Prezentácie, Pozvánky)...