Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Novým vedúcim UEEA je prof. Ing. arch. Julián Keppl, PhD., poverený vedením ústavu od od 1.4.2011.