Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na otvorenie výstavy OBCHODNÁ na Obchodnej 2015, ktorá sa bude konať vo vestibule a aule Fakulty architektúry STU v Bratislave, dňa 19. apríla 2016 o 18:00 hod. Výstavu uvedie Ján Kralovič.
O 18:15 hod. bude uvedená publikácia OBCHODNÁ na Obchodnej 2015 dekankou FA STU doc. Ľubicou Vitkovou a rektorom VŠVU prof. Stanislavom Stankocim.
Počas večera bude premietnutý aj sumárny dokumentárny film Marka Horbana a Ľuba Stacha v Aule Emila Belluša o 18:30 hod. Premiéru videodokumentu uvedie prof. Rudolf Sikora.
Výstava potrvá do piatka 29. apríla 2016.

 

Autori projektu: Monika a Ľubo Stacho
Participujúce školy:
Fakulta architektúry STU v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Kurátori výstavy: Ľubo a Monika Stacho, Marko Horban, Ján Kekeli
Architektonické a organizačné zabezpečenie výstavy za FA STU: Katarína Boháčová, Michal Brašeň, Paulína Ebringerová, Vladimír Hain, Tomáš Hanáček


Participujúci študenti na projekte:
FA STU: Tibor Antony, Katarína Bergerová, Daniela Majzlanová, Dominika Vrábelová,  Zuzana Waszczuková 
VŠVU: Leontína Berková, Heloise Colrat, Alžbeta Frajková, Katarína Lazarová, Lea Kálazi, Anna Kopková, Ema Lančaričová, Kristína Močková, Viliam Ondo, Anita Oraveczová, Miroslav Straka, Viktor Šelesták, Soňa Zemanová, 
ITF Slezská univerzita Opava: Vladimír Slivka

obchodna

V novembri 2015 realizovali Ľubo a Monika Stacho projekt Obchodná na Obchodnej, ktorého súčasťou bola aj prezentácia 30 ročného časozberu výkladov na veľkoplošných obrazovkách umiestnených priamo v osemnástich výkladoch obchodov tejto ulice. Premietanie fotografií na obrazovkách in-situ v tom-ktorom výklade vychádzalo z úspešnej  knihy Obchodná 1984 – 2014, ktorá vyšla vo vydavateľstve O.K.O. koncom roka 2014. Na výstave sú prezentované fotografie autorskej dvojice zachytávajúce atmosféru projektu vo verejnom priestore. Súčasťou vernisáže bude uvedenie novej sumarizujúcej publikácie Obchodná na Obchodnej 2015, ktorá prostredníctvom fotografií a textov mapuje všetky časti projektu so štúdiami Jána Kraloviča, Aurela Hrabušického a s krátkymi postrehmi viacerých popredných osobností. Grafickým dizajnérom publikácie je Monika Stacho. 

Priestor a charakter Obchodnej ulice bol východiskovým zdrojom pre semestrálny výskum študentov z Ateliéru Laboratórium fotografie Katedry fotografie a nových médií VŠVU, doktorandov a študentov Fakulty Architektúry STU v Bratislave a jedného študenta z ITF v Opave, ktorí pracovali na zadaných témach v zimnom semestri 2015 a ktorí sa prezentujú svojimi prácami tiež na tejto výstave. 

Vystavené výsledky ukazujú rozmanitý prístup k spracovaniu témy. Viliam Ondo vo svojej práci vyhľadal slovenské mestá, ktoré majú v urbanistickej sieti ulicu s názvom: Obchodná. V participatívnom projekte Alžbeta Frajková a Soňa Zemanová vyzvali prostredníctvom Facebookového eventu, aby ľudia fotili ulicu a vytvárali tak vizuálnu databázu jej podôb. Inšpiráciou k projektu bolo zistenie, že podľa rebríčku spoločnosti Cushman & Wakefild patrí Obchodná k šesťdesiatym štyrom najdrahším uliciam na svete (Patrí jej 53. miesto). V duchu "streetphoto" vytvára svoj cyklus Kristína Močková.  Zachytáva každodenné situácie na ulici, ktoré vo svojej banalite a vďaka flexibilnosti aparátu pôsobia situačne a zaznamenávajú "skrytú" prevádzku ulice. Anita Oraveczová portrétuje "tváre Obchodnej" - predavačky a predavačov v ich obchodoch s priliehavými atribútmi. Motív "vnútra" ulice ako zátišia je témou Kataríny Lazarovej. Miroslav Straka citlivo zaznamenáva opustené miesta, náhodné situácie objektov. Nechcené, vyhodené, zabudnuté sa nanovo sprítomňuje vo fotografií. Spontánne, mobilom snímané fotografie Lei Kálazi ukazujú situácie, ktoré v bežnej prevádzke ulice zanikajú, strácajú sa pod vrstvou rušivých vnemov. Vladimír Slivka vsadil na svoj subjektívny, emocionálny vnem. Snímky Leontíny Berkovej, ktorá pracovala s fastfoodým jedlom zakúpeným priamo na ulici, vyznievajú ako vtipne-ironický komentár "lifestylovej" reklamnej  fotografie. Sound-artový projekt založený na zbere zvukov z Obchodnej bol výstupom Viktora Šelestáka. Česká študentka na Erazmovej stáži Anna Kopková v rámci pouličnej akcie poskytla 16 metrovú  fotografiu jednej strany ulice k možnému dotvoreniu okoloidúcim priamo na Obchodnej ulici. Projekt študentky Emy Lančarovičovej bol založený na prisvojení si dizajnu politických plagátov z obdobia socializmu s aktualizovaným ideovým obsahom. Mestské zásahy, architektonické dotvorenie či vizuálne zjednotenie ulice sa stalo obsahom projektov v spolupráci s Fakultou Architektúry STU. Pod  vedením Matúša Valla a Dominiky Belanskej vznikli riešenia zohľadňujúce funkciu ulice i úsilie o zvýšenie jej atraktivity. Odstránenie reklamného smogu, nahradenie všadeprítomných nesúrodých tabúľ uceleným grafickým dizajnom ako aj odhalenie podzemnej architektonickej hodnoty ulice vo forme vizuálneho sprístupnenia pivníc, ktoré sa stalo námetom koncepcie študentiek Dominiky Vrábelovej a Zuzany Waszczukovej. Tibor Antony v projekte prehodnotil funkciu výkladu ako identifikačného modelu Obchodnej ulice. Výklad je nielen reklamnou plochou, ale rieši ho v zmysle celkového vyznenia fasády. Katarína Bergerová a Daniela Majzlanová vytvárajú grafický manuál - sprievodcu. Navrhujú usporiadať pravidelný pouličný festival prevádzok na Obchodnej. Ulica tak poskytne živú platformu na propagáciu a prezentáciu výrobkov a služieb nielen tých viditeľných, ale aj ukrytých prevádzok dvorov. 

Vyvrcholením večera bude premiéra dokumentárneho videa Marka Horbana o celom projekte, kde sa viacerí odborníci a študenti vyjadrujú k problematike Obchodnej ulice v Bratislave. Túto prezentáciu uvedie profesor Rudolf Sikora.

Výstavu, publikáciu a video podporili: Anasoft, Nadácia Tatra Banky, VŠVU, FA STU, Samsung, Slovak Pub, Viecha u Sedliaka, Paul Stacho