Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom BÝVANIE PRE 21. STOROČIE Spoločensko – ekonomické premeny spoločnosti a ich aplikácia vo formách bývania, vo vednom odbore architektúra, sa bude konať dňa 17. marca 2010 o10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.