Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom Významní architekti, Franz Wimmer a Endre Szönyi. Život, dielo, doba., vo vednom odbore architektúra, sa bude konať dňa 27. apríla 2010 o10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.