Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

s názvom Nové trendy v procese celoživotného vzdelávania architektov, vo vednom odbore architektúra, sa bude konať dňa 27.februára 2008 o 10.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.