Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dňa 17.1.2007 o 9.00 hod. v seminárnej miestnosti č. 117 sa bude konať obhajoba dizertačnej práce Ing. arch. Jany Minaroviech  rod. Ratimorskej s názvom Rímske pamiatky na Slovensku v kontexte Limes Romanus. Predsedkyňa komisie pre obhajobu DP doc. Ing. arch. M. Samová, PhD. pozýva na obhajobu širokú odbornú verejnosť.