Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
s názvom E-learning a informačno – komunikačné technológie v urbanizme a architektúre, vo vednom odbore urbanizmus, sa bude konať dňa 25.júna 2008 o 13.00 hod. v seminárnej miestnosti č.117 I. posch. vľavo na FA STU.