Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, zasadacia miestnosť dekanátu č.109 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Eva Mazancová - dizajn,  22.10.2019 o 10.30 hod.
Interakcia ľudských chodidiel a stimulačných drevených povrchov