Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117, prízemie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Radka Kubaliaková - architektúra,  26.8.2020 o 9.00 hod.
Hotel v kontexte mestského prostredia

Ing. arch. Viliam Zajíček - architektúra,  26.8.2020 o 11.00 hod.
Virtuálna realita ako nástroj performatívneho modelu

Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek - architektúra,  26.8.2020 o 13.00 hod.
Procesívny pohyb v architektúre