Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 

Ing. arch. Andrea Šeligová - urbanizmus, 14.10.2020 o 9.30 hod. - Potenciál vnútorného rozvoja malých a stredných miest

Miesto obhajoby: FAD STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117, prízemie vľavo

 

Z rozhodnutia Vlády SR, kedy od 13.10. platí zákaz zhromažďovania sa viac ako šesť ľudí, osobná prítomnosť na obhajobe dizertačnej práce Ing. arch. Andrei Šeligovej bude prednostne umožnená členom komisie, oponentom práce a školiteľke, resp. s dodržaním predpísaného počtu osôb v miestnosti.

Účasť verejnosti bude preto zabezpečaná online cez Microsoft Teams alebo cez online stream na youtube.

 

Ďakujeme za pochopenie